Akai Katalin – Ezt is túléltük (e-könyv)

1,200Ft

Cikkszám: Akai Katalin - Ezt is túléltük (e-könyv) Kategória:

Leírás

Vásárlást követően letölthető népszerű e-könyv formátumokban:
EPUB: a legtöbb okostelefonon, táblagépen, e-könyv olvasón e-könyv formátum
MOBI: Amazon Kindle e-könyv olvasóra készült formátum
AZW3: Amazon Kindle e-könyv olvasóra készült formátum

Akai Katalin novellái-nak hősei a múlt század kisembereinek életébe vezetnek el minket. Idő-utazásra hívnak a törté-netek, hogy szembesül-jünk azzal, mit is jelent igazán embernek lenni, minden körülmények között. Kiállni egymá-sért, családért, baráto-kért és megküzdeni saját boldogságunkért. Nem öncélúan, hanem termé-szetes szeretettel, hittel, és olyan erővel, ami eze-ket a „hétköznapi” hő-söket kiemeli a felejtés végtelen sötétségéből. Példaképpé válhatnak a mai kor embere számá-ra, ha elég nyitottak va-gyunk arra, hogy befo-gadjuk ezeket a gondo-latokat, érzéseket és megküzdjünk saját ma-gunk társadalmi berög-ződéseivel, a ránk agga-tott sztereotípiákkal, ha-mis énképekkel és leromboljuk a magunk köré épített falakat. Mer-jük kimutatni igazi érzé-seinket, mert élni iga-zán, csak így érdemes!

Bakos József

Mai modern világunk-ban sokan el sem tudják képzelni, milyen volt úgy élni, hogy nélkülöz-ni kellett minden mo-dern technikai eszközt. Nem vásárolhattuk meg amire szükségünk volt az üzletekben, nem léte-zett telefon, mindent kétkezi munkával kel-lett előteremteni. Mégis volt ennek a világnak egy olyan különleges hangulata, amelyet a kötetet olvasva szívesen élünk át, minden fájdal-mával együtt.
Természetesen a nélkü-lözés, a háború, vagy éppen 1956 eseményei mind olyan történelmi pillanatok, amelyek se-beket szakítanak fel a mai napig. Nem ezeket szeretnénk újra élni, ha-nem azt a nyugodt, egy-más felé forduló boldog időt, ahogyan akkor éltek a családok, azt a szeretetet, ami a 21. szá-zadban, a rohanó hét-köznapok sodrásában valahol elveszett… de talán nem véglegesen…

Bakos József